Nederlands
#

Sid Parnes: Productive Thinking is the new wave" 

 

In 2008 verscheen het boek „ Think better” van Tim Hurson met als ondertitel „ An innovater’s guide to productive thinking” . Met dit boek introduceerde Hurson zijn creatieve denkmethodiek ”Productive thinking” . Ik heb in de tweede week van januari 2011 les gehad van Tim en zijn team in Amerika en mag mezelf nu gecertificeerd facilitator in deze methodiek noemen.
Productive thinking is een proces dat toegevoegde waarde levert aan de bestaande methodieken zoals CPS (Creative Problem Solving) . De al eerder genoemde professor Parnes zegt van Productive Thinking dat het „ the new wave” is in de wereld van creatieve denkprocessen. Als een autoriteit als Parnes dat zegt betekent dat heel wat! U kunt veel meer aanbevelingen lezen op http://www.timhurson.com/thinkbetter.php .Sinds de eerste druk van het boek is er veel gebeurd. Het boek is inmiddels in zes talen vertaald waaronder Spaans, Frans en Koreaans en er zijn rond de 250.000 exemplaren van verkocht. 
Het bedrijf van Hurson heet Thinkᵡ ( zie http://www.thinkxic.com ) en zijn team van creativity experts is verspreid over de hele wereld. Afgelopen week zijn we tot de overeenkomst gekomen dat ik deel mag gaan uitmaken van het team.
Hurson is een veelgevraagd spreker over de hele wereld. Zijn methode, die hij als keynote speaker verspreidt, is revolutionair en wint met de dag meer terrein. Naast zijn werk als keynote speaker, verzorgt Tim met zijn team ook wereldwijd trainingen en faciliteert hij problem solving sessies voor grote (multinational) en kleinere bedrijven over de hele wereld. In de afgelopen week dat wij les hadden van hem zijn we bijvoorbeeld de hele week te gast geweest bij Disney World in Orlando, ook een klant van Hurson.
Naast onze overeenkomst tot samenwerking in het Thinkᵡ team hebben we ook afgesproken dat ik me zou gaan inzetten om het boek in het Nederlands te gaan realiseren.
De zoektocht naar nieuwe ideeën beslaat in het onderdeel dat er ideeën gegenereerd worden uit drie fases: het bedenken van voor de hand liggende ideeën, na inzet van technieken komen er meer originele ideeën en daarna willen we gaan zoeken naar de echt originele ideeën die Hurson noemt „the third third” .