Nederlands

De voordelen van Foursight.

Weet u welke creatieve competenties uw medewerkers hebben? 
Teams in bedrijven worden samengesteld, gewijzigd en versterkt om een bepaalde opdracht uit te voeren. Productieteams produceren, ontwikkelteams ontwikkelen. Bij het aannemen van medewerkers voor een bepaalde taak let u natuurlijk scherp op de competenties van aan te nemen medewerkers. Niet zelden zien we in een advertentie voor een vacature vermeld dat de beoogde medewerker creativiteit aan de dag moet leggen. Goed, maar hoe weet u dat en hoe meet u dat? Na een proeftijd versloft de medewerker meestal in de routinematige aanpak die het bedrijf van hem vraagt en wordt creativiteit de kop ingedrukt.

Disbalans

Een ander (vaak onzichtbaar!) probleem is dat het team in disbalans is. In creatieve disbalans! Bedenk dat élk proces, ook in uw bedrijf, waar nieuwe ideeën bedacht moeten worden, om een meer of mindere creatieve aanpak vraagt. Grofweg kun je een creatief denkproces in vier fases opdelen: vraagverheldering, ideeëngeneratie, ontwikkeling en implementatie. Niet iedereen voelt zich in elk van deze vier fases als een vis in het water! Iedereen heeft zijn natuurlijke voorkeur . De een als ‘verhelderaar’ van vraagstukken, de ander als ideeënbedenker, een derde als ontwikkelaar en weer een ander doet niets liever dan dingen in gang zetten. In die natuurlijke voorkeur is iedereen dan ook op zijn best en bereikt hij of zij de hoogste resultaten. 
Ben je een vraagverhelderaar, een ideeëngenerator, een ontwikkelaar of een implementer of een combinatie van deze types? 
Foursight laat zien hoe uw team is opgebouwd, afhankelijk van de missie, targets die u opgedragen hebt gekregen. 


Foursight onderzoekt!

Op basis van dit gegeven heeft professor Gerard Puccio het Foursight beoordelingsinstrument ontworpen. Gerard Puccio Ph.D. is hoogleraar and Chair van het Center for Studies in Creativity in Buffalo. Van Puccio en zijn collega Blair Miller heb ik in april 2010 training gehad om de certificering als advanced trainer voor de Foursight onderzoeksmethode succesvol af te ronden. Inmiddels heb ik zelf honderden assessments mogen afnemenFoursight is een belangrijk beoordelingshulpmiddel, dat werd ontworpen om preferenties in het oplossen van kritieke en creatieve problemen voor individuen en groepen te onderzoeken en waar nodig te trainen. Beschikbaar online of in document vorm, wordt het 37 vragen omvattende onderzoek gesteund door 50 jaar academisch onderzoek en 17 jaar wetenschappelijke bevestiging. Honderden cliënten uit het bedrijfsleven, onderwijs en non profit gebruiken FourSight om inzicht te krijgen in waar ze uitblinken en waar ze minder scoren in de vier verschillende fasen van het proces van creatief denken.

Hefboomwerking

Als individu, team of organisatie ontdek je of je een Clarifier een Ideator, een Implementer of een Developer bent. Ben je er één of een combinatie van meerdere stijlen? Wat betekent dat in je dagelijks werk als je met creativiteit en innovatie bezig bent. Zijn de teams waarin je werkt wel goed samengesteld in combinatie met de opdracht die ze hebben? Het begrijpen van je profiel en dat van anderen werkt als een hefboomwerking en is de eerste stap naar een hoger creatief level. 

De voordelen van Foursight zijn erg groot. Niet alleen leert de deelnemer zichzelf beter (her)kennen, ook begrijpt hij of zij waarom een collega bepaalde dingen doet of juist niet doet.
Alle voordelen van Foursight op een rijtje
√ De persoon die de vragenlijst heeft ingevuld herkent zijn type en ondervindt steun in de eigenschappen die hem of haar worden aangereikt. 
√ De teams leren na de teamanalyse met behulp van de Foursight methode begrip op te brengen voor elkaars voorkeuren in een denkproces. 
√ Onderdelen die niet in het preferentieprofiel van de deelnemer vallen kunnen worden aangeleerd. 
√ De teamanalyse toont eventuele hiaten met betrekking tot de teammissie aan. 
√ Medewerkers kunnen op basis van hun preferentieprofiel specifiek ingezet worden op taken

Goed nieuws!
Tot nu toe waren de online vragenlijsten alleen in te vullen in de Engelse, Franse, Duitse of Spaanse taal. Na veel verzoeken uit het Nederlandse taalgebied is de Foursight organisatie nu ook overgegaan tot het uitbrengen van een Nederlandse versie. Dat betekent dat deelnemers die zich comfortabeler voelen om een dergelijk onderzoek in hun eigen taal uit te voeren, daar nu de mogelijkheid voor hebben. Ook het feedbackformulier wordt in de gewenste taal aangemaakt.
Het Foursight onderzoek duurt maximaal 30-45 minuten en daarna volgt desgewenst een persoonlijke evaluatie van 30 minuten. 

Het Foursight onderzoek duurt maximaal 30-45 minuten en daarna volgt desgewenst een persoonlijke evaluatie van 30 minuten. 

Kijk ook op http://www.sjraputs.nl/nl/foursight/ of bel supersnel met Sjra Puts via 06-21540864