Nederlands

 

 

In een creatieve organisatie weten alle medewerkers wat anders denken en anders doen is. er wordt continu gewerkt aan verbeteringen (Kai Zen!) en er bestaat een basis creatieve attitude. De medewerkers kennen de creatieve denkprocessen en weten wat de spelregels zijn. Met die wetenschap zal creativiteit en innovatie nooit afgeremd maar steeds weer gestimuleerd en onderling gevoed worden. Resultaat is een dynamische, gezonde en (steeds weer) tot de verbeelding sprekende organisatie.

 

Om te komen tot een creatieve organisatie moeten concreet twee zaken gedaan worden.

 

1.            Het trainen van  medewerkers in creatieve denktechnieken

2.           Het opzetten van een interactief systeem van ideamanagement

 

Ad 1

Men is zich zelden bewust van het feit dat creatief denken geactiveerd kan worden. Als je spreekt van de creatieve ontwikkeling van een medewerker ligt daar ook de eerste van een drietraps raket:

• Het bewust maken van medewerkers dat creatief denken hier en nu kan worden toegepast.

• De tweede fase is het aanleren van technieken: in een tweedaagse training leert men alle basistechnieken die nodig zijn.

• Een tussenstap kan zijn dat er bepaalde medewerkers gaan fungeren als co-trainer om zodoende een vraagbaak op de werkvloer te zijn.

• De derde stap is het omzetten van het geleerde naar de praktijk. Hiervoor is soms wat ondersteuning nodig door middel van casuïstiek begeleiding.

 

Ad 2

Toen ik nog voor de overheid werkte heb ik meegewerkt aan en gewerkt in het project ideamanagement: het actief betrekken van medewerkers bij creativiteit en innovatie van de organisatie. In andere woorden: de ideeënbus op de gang maar dan in een georganiseerde uitvoering 3.0 .

 

Een enorme schat aan ideeën vind je op de werkvloer. Het is echter belangrijk dat je een goed ideamanagement systeem opzet, implementeert, uitvoert én continueert. De kans om dat te doen krijg je meestal maar één keer omdat, als eenmaal het vertrouwen beschaamd wordt men niet snel meer geneigd is om zijn ideeën te delen.

De ervaring uit het verleden leert me dat, wanneer je zo'n systeem goed opzet, het zichzelf niet alleen dik terugbetaalt maar concreet materiële en immateriële winst oplevert.

 

Geen eigen CCreO in dienst? Dat kan. Wij zetten graag voor u een creatieve organisatie in de steigers zo dat u het bouwwerk helemaal kunt inrichten naar uw wens!