Nederlands
#

Hersens uit je mouwen:
inleiding in creatieve denkprocessen

Het beeld bestaat dat creatief denken is weggelegd voor een enkeling, een creatieveling. Deze inleidende workshop met de titel “Hersens uit je mouwen” bewijst het tegendeel: iedereen kan creatief denken.  Een workshop waarin u honger krijgt tijdens het eten. Honger naar nóg meer creatief denken!!

Onderwerpen

Deze workshop begint met een confrontatie van het patroonmatig denken. Niet minder dan 80% van wat we denken en doen gebeurt volgens patronen. Daarom blijven we té vaak in ons eigen patroonmatige “denkbadwater” rondzwemmen. Na deze interactieve confrontatie maakt u kennis met de wegwijzers naar het toegepast creatief denken. U ziet dat er technieken zijn die u in staat stellen hier en nu creatieve ideeën te ontwikkelen.

De volgende onderwerpen worden (afhankelijk vande beschikbare tijd) in de workshop behandeld:

Competenties

In de workshop wordt geappelleerd  aan de volgende competenties:

Duur van de workshop

Workshop  “Hersens uit je mouwen”: 1,5 -4 uur