Nederlands
#

Opbouw van een brainstormsessie.

Een creatieve sessie vereist een zorgvuldige opbouw. Nadat we overengekomen zijn dat we samen aan de slag gaan komen we uw bedrijf of instelling in eerste instantie bezoeken voor een intakegesprek dat ongeveer een dagdeel (minimaal 3 maximaal 5 uur) duurt. Tijdens die intake wordt vastgesteld wat de vraag precies is. Ook kijken we naar welke criteria de probleemeigenaar belangrijk vindt. Immers, hij of zij is er bij gebaat dat de ideeën die in de brainstorm bedacht worden goed aansluiten bij zijn visie op de toekomst als het probleem is opgelost.

Het is belangrijk dat we één enkelvoudig probleem hebben (one single concrete target) of zoals Dewey zei: "A well defined question is a half solved problem" 

Tijdens datzelfde gesprek wordt voldoende informatie verzameld om een duidelijk beeld van de organisatie in relatie tot het probleem te krijgen.

Vervolgens wordt, in samenspraak met de opdrachtgever, een team samengesteld. De totale sessiegroep bestaat in de ideale situatie uit maximaal vijftien personen.

Divergentie en convergentie

Tijdens de brainstorm, die één dag duurt, worden de deelnemers door het creatieve proces geloodst. Na een korte introductie over creatief denken, focussen we op de probleemformulering en gaan we van start met de eerste stap in de zoektocht naar verrassende ideeën.

De ‘purge’ is de eerste ronde waarin de deelnemers de eerste ideeën spuien. Geen idee is te gek, alles mag geroepen worden. Deze eerste fase is metaforisch vergelijkbaar met een wandeling door een fruitboomgaard waarbij alleen het laaghangende fruit wordt afgeplukt. Daarna gaan we verder met het inzetten van creatieve denktechnieken waarin in de meest brede zin van het woord zoveel mogelijk ideeën worden bedacht. 

Als er voldoende ideeën zijn verzameld wordt de ‘oogst’ ingedikt. Door middel van een prioriteringstechniek kiezen de deelnemers de beste ideeën eruit. Na het fine-tunen van de selectie worden de ideeën versterkt. We naar de kansen, pluspunten maar ook minpunten van de gevonden ideeën. Dat versterkt de ideeën die tot dan toe gevonden zijn. Deze convergentieslag vindt voor het grootste gedeelte plaats op een laatste dagdeel.

Vervolgens wordt een actieplan gemaakt om de ideeën te borgen in de organisatie of zonodig door te ontwikkelen. De fase van fine-tuning en actieplan maken kunnen desnoods in een volgend dagdeel plaatsvinden.

Wat zijn de onderwerpen?

Brainstormsessies kunnen een grote verscheidenheid aan onderwerpen als uitgangspunt hebben. Productontwikkeling, strategiebepaling, probleem oplossing, visieontwikeling of hercreatie op basis van bestaande fundamenten.