Nederlands

Productive Thinking is the next wave!

In 2008 verscheen het boek Think Better van de Canadees Tim Hurson. Met deze, in- middels, bestseller (vertaald in zes talen, oplage 250.000) intro duceerde Hurson zijn methodiek voor creatief denken “Productive Thinking”. Op het eerste gezicht lijkt Productive Thinking misschien nogal op de oertechniek van creatief denken Creative Problem Solving (CPS). Maar de schijn bedriegt. In januari volgde ik de facilitators training voor Productive Thinking in Orlando. Daar bleek al snel wat de enorme toegevoegde waarde van deze systematiek ten opzichte van de bestaande technieken als CPS is. Niet voor niets zegt de medebedenker van CPS, Sid Parnes, over Productive Thinking dat het “the next wave” in de evolutie van technieken voor creatieve denkprocessen is.

Wat maakt Productive Thinking dan zo bijzonder? In de zoektocht naar de allerbeste idee- ën stuiten we op een aantal barrières . In de eerste plaats is dat de vraag of liever gezegd de vraag achter de vraag. We zijn nogal snel geneigd om naar conclusies te springen zonder uitvoerig te onderzoeken of we de juiste pijnpunten wel onderkennen. Hurson gebruikt in zijn methodiek termen (stappen) als :”What’s going on?”, What’s the itch?” en What’s succes?” om op een speelse maar indringende wijze de ware vraag achter de vraag te ontbloten. Door toepassing van geraffineerde gereedschappen wordt niet alleen de vraag maar ook de criteria die relevant zijn voor het tot een succes maken van de uitdaging helder geformuleerd.

Een andere uitdaging die we tegenkomen in een creatief denkproces is het zoeken naar de écht magistrale ideeën: de Sens- eo’s, de elektrische auto- ’s, de nieuwe Ipads. In de eerste fase van het zoeken naar ideeën pakken we het laaghangend fruit af: de voor de hand liggende oplossingen. Daarna, met inzet van technieken, komen we tot meer briljante vondsten. De oogst die daarboven hangt noemt Hurson “the third third”, het derde derde gedeelte. Productive Thinking biedt door zijn intensieve zoektocht naar de juiste katalyserende vraag een geweldig perspectief dat kan leiden tot een andere visie op het probleem en dus tot andere, verrassende ideeën. In een latere fase van het proces worden de gevonden ideeën gesmeed tot solide bases voor implementatie om die vervolgens te vervatten in een actieplan. Het boek Think Better zal, als alles goed verloopt later in dit jaar door mij bewerkt worden in het Nederlands. Voor meer informatie zie www.thinkxic.com